Bestekomschrijving

 

Beschrijving

De ECOPLA boomplaat is een 100% bio-afbreekbare plaat die de concurrerende vegetatie rondom een jonge plant mechanisch onderdrukt.

 

.De ECOPLA boomplaat wordt vervaardigd op basis van compost, papierslib en vezels.

Door het aangewende productieproces worden de vezels georiënteerd en gelaagd, waardoor optimale producteigenschappen worden bekomen. Tijdens het productieproces worden geen nevenproducten of afvalstoffen aangemaakt.

 

De ECOPLA boomplaat doet dienst als bodembedekker en wordt rond de stam van de jonge boom of struik gelegd.

De functie van de ECOPLA boomplaat bestaat erin om de jonge aanplant te beschermen tegen concurrerende gewassen en de groei te bevorderen.

De werking ervan berust op het onderdrukken van de concurrerende gewassen, het vrijmaken van voedingsstoffen uit de plaat en het afvlakken van temperatuuruitersten.

Vorstbestendig

 

Na 20 vorst-dooi cycli vertonen de proefstukken geen enkele schade.

 

Kleur

Grijs

Omwille van de herkomst en samenstelling van de aangewende compost (GFT) zijn tintverschillen tussen de platen onderling steeds mogelijk. Verkleuringen kunnen steeds optreden.

 

Opslag

De ECOPLA boomplaten zijn lange tijd houdbaar in een goed geventileerde en droge ruimte.

Algemene omschrijving

 

De ecopla® boomplaat is een 100% bio-afbreekbare plaat die de concurrerende vegetatie rondom een jonge plant mechanisch onderdrukt.

 

ecopla® is vervaardigd uit een 100% bio-afbreekbaar materiaal, bestaande uit recyclage grondstoffen.

 

ecopla® bestaat uit minimaal uit:

 

40 % papierslib (afkomstig van de waterzuivering van papierfabrieken)

40 % compost (GFT) met ‘VLACO' garantielabel

ecopla® beantwoordt aan de voorwaarden inzake de samenstelling en gebruik als meststof of bodemverbeterend middel van VLAREA Bijlage 4.2.1 A (1 juni 1998)

 

ecopla® kan in principe in alle vormen en maten tot 2.40m op 3.60m worden bekomen. Voor niet standaard maten gelieve contact te nemen.

 

Platen voor bescherming van bomen en struiken

 

Er is een uitsparing in het midden en een rechte insnijding, die toelaat de plaat op een eenvoudige manier rond de plant aan te brengen.

 

Professionele platen

Hebben een oppervlaktedensiteit van 3000 gr/m² (+/- 15%), in een dikte van ongeveer 3 mm. Standaard zijn ze te bekomen, rond of vierkant, in de volgende maten: 35, 50 of 70 cm diameter of zijde, eventueel met extra uitsparing voor steunpaal. Z ij zijn zowel rond als vierkant verkrijgbaar.

 

 

Lichte platen (voor bescherming van kleine planten)

Hebben een oppervlaktedensiteit van 1500 gr/m² (+/- 15%) in een dikte van ongeveer 3 mm.

De schijven zijn rond en zijn voorzien van een centrale opening en een rechte gleuf.

Ze hebben standaard een doormeter van 20 cm.

 

Platen voor bescherming van bodembedekkers

 

Hebben een oppervlaktedensiteit van 1500 g/m² of 3000 g/m² (+/- 15%), beide in een dikte van ongeveer 3 mm..

Platen zijn standaard rechthoekig (1m20 * 80 cm) en zijn voorzien van 4, 5 of 6 dubbele uitsparingen.

 

 

 

Schijven voor containerteelt

 

Hebben een oppervlaktedensiteit van 1500g/m² (+/- 15%), in een dikte van ongeveer 3 mm. De schijven zijn rond en zijn voorzien van een centrale opening en een rechte gleuf. Ze zijn verkrijgbaar in alle maten vanaf een diameter van 12 cm diameter.

 

 

Platen voor onkruidbestrijding rond verkeerspaaltjes

 

Hebben een oppervlaktedensiteit van 3000 g/m² (+/- 15%) in een dikte van ongeveer 3mm. De schijven zijn rond en zijn voorzien van een centrale opening en een rechte gleuf.

Ze hebben standaard een doormeter van 30 cm.

 

 

 

 

 

Eigenschappen

 • Is een volkomen natuurlijke manier van onkruidbestrijding.
 • Zorgt voor een volledige onderdrukking van de concurrerende vegetatie.
 • Is een 100% biologisch afbreekbaar product.
 • De ECOPLA boomplaat bestaat uit biologisch afbreekbare en onschadelijke grondstoffen, die bodemverbeterende elementen bevatten.
 • Ze is tijdelijk bestand tegen milieu-invloeden zoals vorst, regen, UV-straling, biologische aantasting, ...
 • De ECOPLA boomplaat transformeert zichzelf in voedingstoffen voor de jonge plant. De voedingsstoffen worden traag vrijgegeven uit de plaat, wat een langdurige werkzaamheid waarborgt.
 • De professionele plaat (oppervlaktedensiteit van 3000 g/m² +/-15%) is volledig afgebroken na 1a 3 jaar, afhankelijk van de ondergrond; de lichte plaat (1500 g/m² +/-15%) na een seizoen.
 • De oppervlakte, de densiteit, het gewicht en de vormgeving zijn aangepast aan de behandeling tijdens het plaatsen.
 • De boomplaten voldoen in ruime mate aan de VLAREM lI-normen.

 

Veldproeven hebben uitgemaakt dat er zich geen enkele fysische beschadiging voordoet ter hoogte van de voet van de stam, noch dat er sprake is van enige sterfte ten gevolge van de afbraak van de boomplaat.

Voordelen

 

De ECOPLA boomplaten houden de meest courante onkruiden voor lange tijd tegen.

De groei wordt in belangrijke mate positief beïnvloed.

Proeven wezen uit dat in bepaalde gevallen de scheutlengte in het jaar van toepassing meer dan verdubbeld was in vergelijking met onbehandelde aanplant.

 

 • Verlies bij aanplant wordt tot een minimum herleid
 • Rendement van het beplante grondstuk wordt verhoogd.
 • Biedt extra besparing op de verzorging van de jonge aanplant.
 • Volledige onderdrukking van de concurrerende vegetatie,
 • Snellere groei van de te beschermen aanplant:
 • De waterhuishouding rond de plant wordt verbeterd.
 • Temperatuuruitersten worden afgevlakt.
 • Het bodemleven gaat gewoon door.
 • De ECOPLA boomplaten kunnen gemakkelijk versneden, doorboord en verzaagd worden.
 • Uiterst gemakkelijk te plaatsen, geen omzien meer.