Gaswasser-Scrubber

 

Marktintroductie van FineDustEliminationtechnologie

BEHOREN STOF, FIJNSTOF en AËROSOLEN TOT UW DOMEIN?

WIJ BIEDEN U EEN PRACHTIGE OPLOSSING

 

Stof, fijn stof, aërosolen, hebt u er mee te maken? Dan weet u dat deze producten zware emissieproblemen vormen, heel wat moeilijker dan het verwijderen van opgeloste gassen of geur.

U hebt al een en ander uitgetest of in gebruik? Cyclonen, waskolommen met vullichamen, platenkolommen, venturi- wassers, straalwassers, wassers met sproeiers, mouwfilters, filters met actieve kool enz. Misschien met teleurstellende resultaten of met hoogoplopende investeringen.

Wij willen u hiermee een totaal nieuwe technologie voorstellen die vermoedelijk voor uw problemen een spectaculaire oplossing kan vormen.

TOEPASSINGEN

Behandeling van rookgassen uit verbrandingsovens voor huishoudelijk en industrieel afval. Afscheiden van stof, fijnstof, HCl en dioxines

Metaal en houtindustrie, electrolyseruimten, energiecentrales.

Luchtconditionering. Clean Room.

Verwijderen van bacteriën.

Vervangen van het gebruik van filters (best beschikbare technologie voor rookgassen uit verbrandingsovens)

Voordelen: Volledig continu systeem. Dus geen tijdelijke vermindering van de efficiëntie na vervangen van de filters. Geen gebruik van aktieve kool. Weinig onderhoud, lage investeringen.

Ombouwen van bestaande apparatuur is in veel gevallen mogelijk. Kolommen met vullichamen of platen kunnen gemakkelijk worden uitgerust met de nodige sproeiers en pomp.

 

 

Geen enkele gasstroom heeft dezelfde karakteristieken.

In deze zin werken wij steeds met een pilootopstelling ter plaatse op een aftakking van de betreffende gasstroom. Het opschalen van de installatie voor het verwerken van de volledige stroom is weinig risicovol aangezien het hier enkel gaat om het vergroten van het aantal sproeiers. De afmetingen van de sproeiers en de werkdruk blijven dezelfde.

Contact:

Hallebaan 19

2520 Oelegem

Tel 03/ 383.09.91

Vaucampslaan 84

1654 Huizingen

Tel 02/ 356.57.89

HOE WERKT HET?

Een korte uitleg.

 

U weet dat een regenbui de atmosfeer grondig reinigt van stofdeeltjes, ook van fijn stof. Het wegwassen van pollen b.v. is zeer goed te merken in het voorjaar. Na een regenbui kan men het pollen duidelijk opmerken op de randen van de waterplassen.

Het wegwassen van de vaste deeltjes gebeurt door het verschijnsel van coagulatie. Hiervoor is fysisch contact tussen de deeltjes nodig. Dit wil zeggen hoe meer wateroppervlakte hoe meer contacten des te beter het waseffect.

Een regenbui heeft een regenzone van enkele honderd meter. Bij een conventionele waskolom met sproeiers is dat maar enkele meters terwijl de druppelgrootte en de druppelconcentratie van gelijke orde is. Om deze reden is een dergelijke kolom maar weinig effectief.

Hetzelfde voor een kolom met vullichamen en de andere systemen, namelijk te weinig contactoppervlak.

HET SYSTEEM FDE

Het systeem FDE maakt gebruik van een waskolom met sproeiers.

Het enige verschil is dat er gewerkt wordt met speciale sproeiers en bij hoge druk (50 bar en hoger).

Hierdoor worden druppeltjes gevormd met uiterst kleine afmetingen (kleiner dan 1μ) en met zeer grote concentratie.

Het oppervlak van de wasvloeistof wordt overeenkomstig uiterst groot.

Het scheidingseffect is echt spectaculair. Pikzwarte rookgassen komen als volledig kleurloos uit de wasser. Nevels van HCl aërosolen zijn volledig verdwenen.

Normaal bereiken wij een afscheidingsgraad van meer dan 90%. met een wasvloeistofverbruik van 1 liter per Nm3 en meer dan 99% met 2 liter per NM3. De kolomhoogte is zeer beperkt, het wasgedeelte heeft maar een hoogte van ongeveer 2m.