Over

 

Ecopla Boomplaten...

Milieuvriendelijk alternatief voor herbiciden. De boomplaat is een 100% recyclagemateriaal, dat de jonge plant beschermt tegen onkruid, en zichzelf intussen omzet tot voedingsstoffen.

 

De Ecopla Boomplaten zijn biodegradeerbare producten, die volledig uit gerecupereerde afvalstoffen bestaan:

GFT-compost: (afkomstig van het groenten-, fruit- en tuinafval). Het compost geeft tijdens de afbraak extra voedingsstoffen vrij.

Papierslib (de vezels, die te kort zijn om papier te vormen, komen - samen met fijne kleideeltjes - in de waterzuivering van papierfabrieken terecht en worden dan ondermeer in deze platen verwerkt).

De platen zijn verkrijgbaar in afmetingen van 30 tot 100 cm diameter. In de plaat is een snede aangebracht, zodat ze gemakkelijk om een boom kan worden gelegd.

Geen extra handeling...

'Technisch gezien zijn Ecopla's beter...'

'De meer flexibele Ecopla platen zijn gemakkelijk te plaatsen en daarna is geen verdere handeling meer nodig...'

 

uit:

LIFE97 ENV/B/00401 Gebruik van boomplaten vs andere technieken om concurerende vegetatie van bos en infrastructuurgroen tegen te gaan.

 

Download het volledige rapport